Energispareaktiviter

Vi har udviklet et modul til registrering af energispareaktiviteter. Modulet er integreret i Forsyning|FOF.

Registrering af energispareaktiviteter skal ske efter vores standardværdikatalog.

Standardværdikataloget kan læses og udskrives i Forsyning|FOF eller ved at tilgå følgende link:

Fjernvarmeindberetning

Som noget nyt skal indberetning af energispareaktiviteter til Dansk Fjernvarme fremover ske elektronisk via http://www.fjernvarmeindberetning.dk/ eller via Forsyning|FOF.

Det er altså fremover ikke muligt at indberette via regneark eller e-mail. De indberetningspligtige værker har derfor modtaget et brev indholdende vejledning og loginoplysninger fra Dansk Fjernvarme. Skulle værket mod forventning ikke have modtaget brevet, skal henvendelse ske til Dansk Fjernvarme.

Elektronisk indberetning via http://www.fjernvarmeindberetning.dk/ 
Indberetning til Dansk Fjernvarme via hjemmesiden kræver, at der logges på med det bruger-ID og den pinkode, værket har modtaget per brev fra Dansk Fjernvarme. Efter login tilgås menupunktet Energispare|Indberet. Her kan indberetningen foretages.

Elektronisk indberetning via Forsyning|FOF
Indberetningsdelen til Energisparemodulet er nu tilgængelig i Forsyning|FOF. Før indberetningsdelen kan anvendes, skal den nyeste programversion hentes via Serviceprogrammet.

Klik her for vejledning til indberetning

Vi har konstateret, at flere værker, der har registreret energispareaktiviteter i Forsyning|FOF, ikke har fået opsat modulet korrekt i henhold til manualen, før registrering er påbegyndt. Derfor kan der være foretaget registreringer, der ikke vil blive indberettet.

Klik her for vejledning til løsning af fejl

 
FORSYNING | FOF
Hent produktblad

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet