GIS Desktop

Desktop er det avancerede GIS-værktøj, der kan samle, bearbejde og præsentere de data, der kan knyttes til et geografisk sted.

GIS Desktop kan indlæse GPS-indmålinger og andre grafiske data, når ledningsdokumentationen skal vedligeholdes. Kvaliteten kan sikres gennem kontrolfunktioner (data- og netværksvalidering).

GIS Desktop kan integreres og sammenstilles med andre typer data, fx andre kort fra Kortforsyningen, forbruger- og forbrugsdata fra Forsyning|FOF samt plandata fra Kortforsyningen.dk.


Med få klik kan du få vist dine ledninger præcist

De bagvedliggende ledningsdata styrer præsentation, forskellige farver, stregtykkelser og stregtyper. Du kan gennem dataen blandt andet få svar på følgende spørgsmål:

 • Hvor ligger ledningen?
 • Hvilken dybde ligger ledningen i?
 • Hvilken type ledning og hvordan er den etableret?
 • Hvornår er den anlagt, og hvornår er den planlagt udskiftet?
 • Hvilke typer materialer?
 • Hvem har anlagt ledningen?

 

Forbrugerdata - nuværende og fremtidige forbrugere

Med Forsyning|GIS får du den direkte integration med Forsyning|FOF, som giver adgang til altid aktuelle forbrugere, forbrugs,- installations- og målerdata. Det betyder, at du har adgang til følgende funktioner:

 • Anvend hele forsyningsområdet eller afgræns til delområder
 • Udfør optælling, sortering og udvælgelse af de ønskede forbrugere
 • Sammenstil med andre data og analyser.
 • Se de valgte forbrugeradresser og oplysninger på kortet
 • Udgiv på print eller til elektroniske dokumenter, herunder PDF og regneark
 • Se geografisk placering og placering på ledningsnettet


Detaljerede forbrugeroplysninger vist i E|Forsyning

På kortet er adresserne markeret, hvis de er registreret i Forsyning|FOF enten som forbruger eller med en installation.      Du kan også åbne E|Forsyning direkte fra Forsyning|GIS for den udpegede forbruger.

 

Tilfredse forbrugere med lukkelistefunktionen - hurtig SMS-besked til forbrugerne

Det er god kundeservice at informere sine forbrugere om afbrydelser i varmeforsyningen - såvel afbrydelser ved planlagt vedligeholdelsesarbejde og akutte brud.

Du kan i marken hurtigt og nemt på en tablet eller bærbar sende SMS-besked til de relevante forbrugere.

Listen over de afbrudte forbrugeradresser hentes direkte fra Forsyning|FOF og er således altid aktuel.

DOWNLOAD
Produktblad GIS Desktop (Softværket)

 
FORSYNING | GIS
Hent produktblad

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet