Nyvalgte i brugergrupperne: Nu for alle løsninger

19. april 2022

Nyvalgte i brugergrupperne: Nu for alle løsninger

 

Efter et veloverstået valg til Softværkets brugergrupper, er der nu etableret brugergrupper for alle vores løsninger. De nye brugergrupper skal hjælpe os med at forbedre vores løsninger igennem tæt dialog og samarbejde. Efter udløb af opstillingsfristen for kandidater til valg til vores brugergrupper, kunne vi konstatere, at der ikke var udsigt til kampvalg. Der blev plads til alle kandidater, og dermed er der nu etableret brugergrupper for alle vores løsninger.

 

Årets brugergruppevalg blev lidt anderledes end sædvanligt, da der i år skulle vælges kandidater ind til en række nyoprettede brugergrupper, som fremover vil erstatte de eksisterende sparringsgrupper for vores løsninger.

 

Vi opfordrede i sidste nyhedsbrev alle brugere med interesse for at indgå i arbejdet i vores brugergrupper om at meddele deres kandidatur til det forestående valg. Flere har udvist interesse for opgaven, og vi er glade for, at så mange har lyst til bidrage til den fortsatte udvikling af vores løsninger.

 

Valget forløb uden udsigt til kampvalg, og dermed blev der plads til alle kandidater i både de nye og eksisterende brugergrupper. Stort tillykke til alle kandidater med valget til de respektive brugergrupper. Vi er meget glade for den interesse, I har vist for at bidrage på fællesskabets vegne til videreudviklingen af vores løsninger. Vi ser frem til samarbejdet med jer alle – både nyvalgte og eksisterende medlemmer.

 

I forbindelse med etablering af brugergruppen for hosting, har vi ændret gruppens navn til brugergruppen for IT-drift og services. Som navnet signalerer, bliver gruppens virke dermed lidt bredere end kun hosting. Gruppen vil også blive inddraget i forhold til hvilke nye services inden for IT-drift, vi fremover skal kunne tilbyde.

 

Vi har opdateret vores hjemmeside med information om alle brugergrupper, hvor du derfor vil kunne se hvilke repræsentanter, der sidder i hvilke grupper. Har du ønsker eller andre input, som du ønsker at brugergruppen skal viderebringe til Softværket, er du meget velkommen til at kontakte de enkelte repræsentanter.

 

Følgende kandidater havde stillet sig til rådighed for valg til brugergrupperne og er alle valgt ind i 2022:

Forsyning|FOF og E|Forsyning

 

Susann Athena Schmidt
Bogholder og regnskabsfører
Brørup Fjernvarme

 

Tania Vingum
Bogholder
Greve Fjernvarme

Forsyning|GIS Desktop

 

Finn Andresen
Ledningsmester
Middelfart Fjernvarme

Forsyning|GIS WEB

 

Rune Hindsgaul Mikkelsen
Maskinmester
Brædstrup Vandværk

Forsyning|BI

 

Connie Korsbæk
Økonomiansvarlig
Middelfart Fjernvarme

 

Bo Holt Andreasen
Direktør
Hadsund Fjernvarme

Forsyning|WEB

 

Maria Hein Venø
Kontorassistent
Tørring Kraftvarme

IT-drift og service

 

Kim K. Jensen
Driftsleder
Christiansfeld Fjernvarme