Softværket fastholder høj kundetilfredshed

14. juni 2022

Softværket fastholder høj kundetilfredshed

Vores faste årlige kundetilfredshedsundersøgelse viser, at der fortsat er høj tilfredshed med Softværkets løsninger. Særligt Forsyning|FOF og kundesupport vurderes højt, mens der er markante forbedringer for GIS- og BI-løsningerne. Flere kunder end før er tilbøjelige til at anbefale Softværkets løsninger til andre.

I december 2021 og januar 2022 gennemførte vi traditionen tro vores faste kundetilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen havde som altid fokus på vores løsninger og den kundesupport, vi yder til vores brugere.

Vores kundetilfredshedsundersøgelse er uhyre vigtig for os, og derfor vil vi gerne takke alle dem, der har valgt at deltage i den. Vi sætter stor pris på jeres tilbagemeldinger og bruger dem aktivt i vores fortsatte bestræbelser på at skabe de løsninger og services, der giver vores brugere den største værdi. Tusind tak!

 

De vigtigste konklusioner fra årets undersøgelse

 

  • Vores Net Promoter Score, som indikerer, hvor mange af vores brugere ville anbefale vores løsninger til en bekendt, stiger fra 34 sidste år til 45 i år. Scoren måles på en skala fra -100 til 100.

 

  • Forsyning|FOF er stadig en vellidt løsning med mange både tilfredse og meget tilfredse kunder. Endnu engang fortæller vores kunder, at vi leverer en god kundesupport på Forsyning|FOF. Der er også i år en tendens til at store kunder på enkelte parameter er mindre tilfredse med Forsyning|FOF end resten.

 

  • E|Forsyning, Forsyning|WEB og Værksadministration holder alle samme tilfredshedsniveau som i sidste års undersøgelse. Generelt set er billedet, at langt de fleste kunder er tilfredse med løsningerne.

 

  • Vi ser en markant forbedring i tilfredsheden med Forsyning|BI, som ikke fik den bedste vurdering af vores kunder sidste år. Det viser, at vi med vores bestræbelser på at skabe en god Business Intelligence-løsning, er nået et godt stykke af vejen.

 

  • Ligesom Forsyning|BI vurderes vores GIS-løsninger markant bedre i år, end de blev sidste år. Vi har langt flere tilfredse kunder på alle løsninger, hvilket viser, at vores øgede indsats for at forbedre Forsyning|GIS også kan mærkes hos brugerne.

 

Generelt høj tilfredshed med løsninger og support

Den overordnede tilfredshed med Softværkets løsninger holder det samme høje niveau som sidste år. Generelt set er mellem 75 og 80 procent af vores kunder tilfredse eller meget tilfredse med vores løsninger på langt de fleste parametre.

 

 

Det er særligt løsningernes brugervenlighed, stabilitet og opfyldelse af brugernes behov, som kan fremhæves på baggrund af undersøgelsen.

Hvad angår vores kundesupport, er kundernes vurdering ikke til at tage fejl af: 80 procent af vores kunder er enten tilfredse eller meget tilfredse, og der er en tydelig mangel på røde bjælker i undersøgelsen. Den høje tilfredshed ligner billedet fra sidste år, dog med lidt flere ’meget tilfredse’ kunder.

 

 

I Softværket går vi op i at yde den bedst mulige service, og derfor glæder det os at se, at vi holder den gode kurs på supportfronten.

Det er særligt supportens kvalitet, vores konsulenters ekspertise og den lave ventetid på telefonen, som vurderes højt af vores kunder.

 

Holder samme høje niveau for Forsyning|FOF

I årets kundetilfredshedsundersøgelse får vi endnu engang en høj vurdering af Forsyning|FOF fra vores kunder. Ligesom i det generelle billede for alle vores løsninger, er det brugervenligheden, stabiliteten og løsningens evne til at opfylde kundernes behov, som er de højest vurderede kriterier. Her er over 80 procent af kunderne enten tilfredse eller meget tilfredse med løsningen.

 

 

Tilfredsheden med kundesupporten på Forsyning|FOF er værd at fremhæve, da vi holder det høje niveau fra sidste år. I år svarer flere brugere end sidste år, at de er ’meget tilfredse’ med den support, de får på Forsyning|FOF.

 

 

Kundetilfredshedsundersøgelsen viser, at det er de største forsyninger, som har den mest negative vurdering af Forsyning|FOF. Det er især løsningens værdi sammenlignet med prisen, som vurderes lavt – en del lavere end sidste år.

 

 

Vi arbejder lige nu på højtryk med Projekt Skyfall, som skal bringe Forsyning|FOF op i skyen og over i Microsoft Business Central. Med projektet ønsker vi at gøre Forsyning|FOF til en mere strømlinet, effektiv, enkel og værdifuld løsning for vores kunder. Håbet er derfor, at det vil afspejle sig positivt i vores kundetilfredshedsundersøgelse – både for større og mindre forsyninger – når det nye Forsyning|FOF er oppe at køre.

 

Mærkbar forbedring af BI-løsning

I sidste års undersøgelse stod det klart, at der var plads til forbedringer på vores BI-løsning, som på daværende tidspunkt var forholdsvis ny løsning, som endnu ikke var taget i brug af vores kunder. Her var størstedelen af brugerne derfor neutrale i deres vurdering.

Med årets undersøgelse kan vi til gengæld se, at vi har taget et vigtigt skridt mod at skabe en bedre Business Intelligence-løsning.

 

 

Sammenlignet med sidste års undersøgelse er der nemlig sket en mærkbar og signifikant forbedring på alle parametre. Vi har fået langt flere tilfredse kunder, mens nogle af kunderne i modsætning til sidste år giver løsningen topkarakterer. Særligt værdien af løsningen og mulighederne for at tilpasse systemet individuelt ser ud til at være forbedret markant. 

Der er dog stadig plads til forbedringer af løsningen, så årets kundetilfredshedsanalyse giver blod på tanden til fortsat at udvikle Forsyning|BI, så løsningen kan skabe endnu mere værdi for vores brugere.    

 

Stigende tilfredshed med GIS-løsninger

Med vores kundetilfredshedsundersøgelse fra sidste år satte vi en ambition om at opnå endnu højere tilfredshed med vores GIS-løsninger blandt vores kunder. Derfor var vi som opfølgning på undersøgelsen i dialog med hovedparten af vores brugere og fik uddybet deres vurdering af vores GIS-løsninger.

Vi har arbejdet videre med brugernes input internt, og kundetilfredshedsundersøgelsen viser i år, at vores arbejde har båret frugt. Samtlige af vores GIS-løsninger vurderes nemlig bedre i år end sidste år.

 

 

For Forsyning|GIS Desktop er det særligt løsningens værdi, tilpasningsmuligheder og evne til at opfylde brugerens behov, som er forbedret markant siden sidste år.

Også Auto|LER får en markant bedre vurdering end sidste år, hvor en del af kunderne enten var neutrale eller utilfredse med løsningen.

 

 

Vores nye løsning indenfor GIS, Eftersyns|App, kommer godt fra start og fremhæves særligt som brugervenlig og stabil. At løsningen ikke er tilstrækkeligt integreret er noget, vi er opmærksomme på. Vi arbejder derfor på, at fotooptagelser skal være tilgængelige fra GIS-løsningerne.

 

 

NPS

Vores Net Promoter Score, som indikerer, hvor mange af vores brugere ville anbefale vores løsninger til en bekendt, stiger fra 34 sidste år til 45 i år. Dette skal ses i lyset af en skala som går fra – 100 til 100.

 

 

Vores NPS var sidste år på et lavere niveau end tidligere, og derfor besøgte vi de kunder, som gav os en lav vurdering i efteråret 2021. I årets undersøgelse er NPS tilbage på det vanlige høje niveau.

Særligt værksadministration er med 83 point en løsning, som mange brugere vil anbefale. De kunder, der som får administreret værket af os, er altså gode ambassadører, hvilket afspejler sig i den generelle vurdering af løsningen.

 

 

Forbedringen i vores NPS skal også ses i lyset af en flot udvikling for Forsyning|GIS, som er steget fra 7 til 26 over de sidste 3 år.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores kundetilfredshedsundersøgelse, er du velkommen til at kontakte direktør Jan Elmstrøm Blaabjerg på tlf.: 51569609.