Softværkets løsninger gør det nemt at temperaturoptimere

17. december 2021

Softværkets løsninger gør det nemt at temperaturoptimere

 

Med Softværkets løsninger er du fuldt dækket ind, når du skal temperaturoptimere ud fra fjernaflæste målerdata. Forsyning|FOF, E|Forsyning, Forsyning|BI og Forsyning|GIS understøtter alle data fra fjernaflæste målere, og giver dig et vigtigt indblik i ledningstab, samt fremløbs- og returtemperaturer i din forsynings ledningsnet.

Temperaturoptimering i fjernvarmeforsyningen kan være enormt værdifuldt af en række årsager. Ifølge Brian Kølvig, der er maskinmester hos Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, har det særligt stor betydning, når der kommer flere forbrugere på ledningsnettet:

”Hvis vi ikke temperaturoptimerer, er vi nødt til at fjerne vores gamle rør og investere i nogle større, når vi får flere kunder. Man kan sige, at temperaturoptimering er den klart billigste måde at udvide fjernvarmenettets kapacitet på. For hver grad vi sænker vores fremløbstemperatur og returtemperatur om året, kan vi spare omkring 1.000 MWh, hvilket altså svarer til 50 yderligere boliger på fjernvarmenettet”, forklarer han.

 

Brug forbrugsoverblikket i Forsyning|FOF til at optimere

I Rødovre gør de blandt andet brug af Softværkets Forsyning|FOF til at temperaturoptimere, da data fra deres målere hentes ind i forbrugsoverblikket, hvorfra Brian Kølvig udtrækker en liste 3 gange om året.

Ved hjælp af forbrugsoverblikket, kan forsyningen tage kontakt til de forbrugere, der afkøler dårligst og finde ud af, hvad der er galt med deres installationer. Der er særligt én funktion, maskinmesteren fremhæver ved løsningen:

”Det, der er den store fordel ved forbrugsoverblikket er, at jeg kan se, hvilke af vores kunder, der forurener mest i nettet – og ikke bare hvilke, der har den dårligste afkøling. Data er nemlig baseret på det reelle forbrug ude hos kunden”, fortæller Brian Kølvig.

 

Forsyning|FOF’s integration med e-Boks gør det nemt for dig at sende en besked ud til forbrugeren med det samme, hvis de bør forbedre deres afkøling.

 

E|Forsyning gør temperaturoptimering til god kundeservice

Optimering af varmetab, afkøling og fremløbstemperaturer i ledningsnettet er ikke kun en fordel for forsyningen - det kommer også forbrugeren til gode. Med E|Forsyning kan dine kunder selv følge med i deres forbrug og dermed se, om de har dårlig afkøling. De kan desuden indstille advarsler, som adviserer dem, hvis deres forbrug er ud over det sædvanlige.

Mange fjernvarmeforsyninger, der arbejder med temperaturoptimering, indfører motivationstariffer, som kan styres i Forsyning|FOF. På den måde får forbrugeren rabat, hvis deres returtemperatur er lavere end gennemsnittet – og en ekstra høj regning, hvis den overstiger en grænseværdi, der kan indstilles i Forsyning|FOF.

Med E|Forsyning er dine forbrugere rustet til selv at opdage, når de har en høj returtemperatur, og dermed kan de undgå en højere regning som resultat af motivationstariffen. Måske kan de ligefrem forbedre deres afkøling nok til at spare på deres varmeregning – det er god kundeservice!

 

Se fjernaflæste målerdata visuelt med Forsyning|BI og Forsyning|GIS

Når man arbejder med temperaturoptimering på baggrund af data fra fjernaflæste målere, er der ofte en stor mængde forbrugsdata, som skal holdes styr på.

Med Forsyning|BI og Forsyning|GIS giver Softværket dig derfor en visuel repræsentation af forsyningens data, så du lettere kan bevare overblikket. Begge løsninger er integreret med forbrugsoverblikket i Forsyning|FOF, så du har altid adgang til dine aktuelle data.

I Forsyning|BI kan du både dykke ned i dine forbrugsdata for at kigge på den enkelte forbruger, men du får også det forkromede overblik gennem visuelle repræsentationer af blandt andet varmetabet i dit ledningsnet. På den måde kan du hurtigt og effektivt udpege forbrugere med dårlig afkøling, og kontakte dem.

Ligesom i Forsyning|BI kan du i Forsyning|GIS let og overskueligt danne dig et geografisk visuelt overblik over afkølingen i et givent område og hos den enkelte forbruger. Du kan desuden se, om returtemperaturen er lavere eller højere end den forventede. Løsningen er sammenkoblet med E|Forsyning, således at du ved blot at klikke på forbrugeren kan tilgå deres data.