Brugergruppen

Brugergruppen har til opgave at bistå selskabets direktion og bestyrelse i forbindelse med tekniske og administrative forhold i forhold til programmernes funktioner.

Ifølge vedtægtens § 14 skal der i forbindelse med Softværkets årsmøde afholdes valg af fem personer til brugergruppen blandt brugerne. Brugergruppens kontinuitet sikres ved, at medlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der hvert år er hhv. to og tre personer på valg.

Brugergruppen kan af direktøren endvidere suppleres af indtil to personer med speciel viden eller i forbindelse med specifikke opgaver.

For den indeværende periode er følgende indvalgt i brugergruppen:

 • Thomas Glibstrup
 • Økonomichef, Ringkøbing Fjernvarme
 • Næstformand
 • tg@rfv.dk
 • Brian Kølvig
 • Maskinmester, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
 • Gruppemedlem
 • brian.koelvig@rk.dk
 • Jan Beirholm Larsen
 • Regnskabschef, Aars Fjernvarme
 • Gruppemedlem
 • jbl@aarsfjv.dk