Behandling af data fra og til Forsyning|FOF

Få det optimale udbytte af eksportfunktioner i Forsyning|FOF

Der findes mange eksportfunktioner i Forsyning|FOF, som man kan drage stor fordel af. Dette kursus skal være en hjælp til at få det optimale udbytte ud af dem. Samtidig kan det være en hjælp til hurtigt at skabe sig et overblik over store mængder data. Uanset om det er målerdata, forbrugerdata eller finansdata, man arbejder med, kan et hurtigt overblik betyde meget i en travl hverdag.

Kurset med behandling af data fra og til Forsyning|FOF er delt op i 2 sektioner. En formiddagssektion, hvor vi kigger på basisfunktionerne samt en eftermiddagssektion, som er den avancerede, og hvor vi går mere i dybden med både funktioner og muligheder. Vær opmærksom på at den avancerede del kræver godt kendskab til Excel.

Kurset omhandler: 

Gennemgang af, hvordan der laves en eksport fra systemet.

Gode ideer samt tips til hvordan du kan arbejde videre med data i regneark. Herunder kommer vi ind på følgende.

 • Pivot-tabeller
 • Opslagsfunktioner
 • Fjernelse af dubletter
 • Formler på tværs af ark
 • HVIS-formler
 • Tekst til kolonner (import af txt)
 • Samt "what-if-analysen": Målsøgning.

Til sidst gennemgås det, hvordan data fra en csv-fil og en txt-fil kan importeres ind i FOF. Der bliver her vist eksempler på import til huskeliste, samt import af efterposteringer. 

I den avancerede del om eftermiddagen går vi lidt videre. Her snakker vi:

 • Flere HVIS-formler i samme regneark.
 • Betinget formatering (farveskift på celler afhængigt af indhold)
 • Vis af formler til sporing af fejl
 • Kort intro til makroer (Basis uden VBA)


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//