Nyt fjernvarmeværk

Er du i gang med at etablere et fjernvarmeværk i dit område?

Som lokal ildsjæl, der kæmper for fjernvarmens udbredelse, gør du en vigtig forskel – ikke bare lokalt, men også for resten af landet.

Men når man tager initiativ til et stort projekt som etableringen af et nyt fjernvarmeværk, kan man ikke undgå at møde mange nye opgaver og ukendte udfordringer.

Og det er ikke mindst tilfældet, når det kommer til at håndtere kommunikationen med borgerne i jeres område, og de mange informationer og interessetilkendegivelser, som I får fra de lokale fjernvarmeinteresserede.

 

Derfor tilbyder Dansk Fjernvarmes IT-selskab, Softværket, en løsning til at løfte den opgave. Vi hjælper dig som initiativtager med at holde styr på, hvem der er interesseret i og gerne vil vide mere om fjernvarme.

Men løsningen rækker også længere frem end ”bare” at holde styr på, hvem der er interesseret i fjernvarme. Vi følger nemlig det nyetablerede fjernvarmeværk hele vejen til dørs. Med andre ord er vi med helt indtil fjernvarmeværket er etableret, idriftsat og leverer varme til de første glade forbrugere.

Og når det nye fjernvarmeværk har fundet fodfæste i lokalområdet, er det nemt at fortsætte med Softværkets løsninger i den efterfølgende daglige drift af værket, da en stor del af stam-oplysningerne allerede er på plads.

 

Sådan hjælper vi din initiativgruppe godt på vej

Når din initiativgruppe vælger at få hjælp til opstarten af jeres fjernvarmeværk, får I følgende ydelser og fordele:

 

  • Vi opretter og står for driften af en hjemmeside, hvor jeres initiativ præsenteres og interesserede forbrugere kan tilmelde sig.

 

  • Vi yder grundlæggende support og hjælper jer løbende med at få overblik over interessen for fjernvarme blandt borgerne i området.

 

  • Vi indhenter alle adresser i jeres interesseområde fra offentlige registre på grundlag af geografisk afgrænsning. I står selv for at afgrænse det område, I ønsker at forsyne med fjernvarme, hvorefter vi hjælper med at berige de udvalgte adresser med relevante data fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) som. f.eks. boligens størrelse, anvendelse, alder, nuværende opvarmningsform osv.

 

  • De interesserede kan via hjemmesiden straks få svar på, om deres bolig ligger indenfor fjernvarmeområdet. Her kan de også afgive uforpligtende forhåndsinteresse med registrering af kontaktoplysninger. På den måde bliver det nemt for jer fortsat at kommunikere med de lokale, der gerne vil have fjernvarme.

 

  • Vores system følger jeres fjernvarmeprojekt gennem hele etableringen. På den måde får I samlet alle informationer og forbrugeroplysninger på ét sted, og har dem med jer gennem indledende etablering samt opbygningen og den senere drift af jeres nye fjernvarmeværk.

 

  • Når jeres fjernvarmeselskab er færdigetableret, kan I vælge at fortsætte med at bruge Softværkets løsninger til forbrugeropkrævning og regnskab.

 

Har du brug for inspiration, vejledning og ideer til, hvordan du etablerer et fjernvarmeselskab, henviser vi desuden til Dansk Fjernvarmes guide: Sådan laver du dit eget fjernvarmeselskab

 

Hvem er Softværket?

Softværket er en del af Fjernvarmens Hus, og er et andelsselskab ejet af Dansk Fjernvarme, samt ca. 270 fjernvarmeselskaber i Danmark. Vi leverer administrative IT-løsninger og services, der er relevante og nødvendige for fjernvarmeforsyninger. Udover forbrugerafregning og økonomi, tilbyder vi blandt andet også løsninger indenfor ledningsregistrering og ledelses-/bestyrelsesrapportering.

 

Kom godt i gang uden at vælte budgettet

Softværkets opstartspakke med hjælp til opstart af løsningen samt basal support tilbydes til en pris af 5.000,- kr./år ekskl. moms, indtil jeres fjernvarmeforsyning er blevet en realitet og etableret som selskab.

Herefter vælger I, om I vil fortsætte på Softværkets løsninger under sædvanlige vilkår eller vælge alternative løsninger.

 

Ring 76 32 12 50

Så tager vi en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer, når I skal etablere et nyt, lokalt fjernvarmeværk.

 

Find ud af mere om vores løsninger

Her finder du produktblade for Forsyning|FOF og Forsyning|WEB.

 

Forsyning|FOF

 

 

 

Forsyning|WEB

 

 

 

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//