Medsend bilag via NETS

"Medsend bilag" er en tillægsydelse til Betalingsservice, hvor Betalingsservice printer og sender separat information sammen med betalingsoplysningerne - fx årsopgørelsen, budget, styringstabel og eventuelle breve.

Sådan foregår det

Betalingsoversigter og bilag flettes sammen til den enkelte forbruger, printes og kuverteres. Hvis forbrugeren ikke er tilmeldt til automatisk betaling med Betalingsservice, er det muligt at få årsopgørelse og/eller styringstabellem sendt med indbetalingskortet, hvis det printes af Betalingsservice.
 
Betalingsservice printer årsopgørelse og/eller styringstabel på baggrund af de PDF-filer, du sender. Forbrugeren modtager præcis det bilag, du selv kan se arkiveret på fanen EDH i Forsyning|FOF. 
 
Inden du går i gang:
 
 1. Tilmelding
  Hvis du ikke tidligere har brugt "Medsend bilag", skal du foretage en tilmelding ved Nets. Du skal udfylde formularerne DL01 og BS03 XML.

  Kontakt Nets for hjælp til at udfylde formularerne.

  Tilmeldingen skal foretages senest 3 uger før, der skal sendes træk med bilag til Betalingsservice.

  Grundene er, at man skal oprettes ved Betalingsservice, der skal køres testfiler og Betalingsservice skal have en godkendelse af disse senest én uge før, trækket skal sendes.
   
 2. Opsætning i Forsyning|FOF
  Du skal have vores hjælp til at opsætte systemet til "Medsend Bilag" i PDF, FØR du foretager dig noget som helst vedrørende din årsafregning. Når Nets skal printe dine PDF-bilag, sætter de strenge krav til marginer, skrifttyper og størrelser på det enkelte bilag - derfor skal systemet opsættes, så du overholder disse krav, når du beregner og bogfører årsopgørelse, budget, styringstabel og øvrige bilag.

  Du kan med fordel berige sidehoved på faktura og budget med firmaoplysninger og logo, så forbrugeren modtager et professionelt udseende bilag fra JER. Hvis du tilføjer et logo, skal du være opmærksom på, at bilaget ikke må fylde mere end 70 kb - logoet skal altså være skaleret til mindst mulig størrelse. Sæt samtidig skrifttypen til fx Arial eller en af de øvrige skrifttyper på Nets' positivliste (kontakt Nets hvis du er i tvivl).
   
 3. Tekniske forudsætninger
  Det er en meget stor fil, du skal sende til Nets, så vi anbefaler, at du er i GOD tid med at sende den, og at du forinden har kontrolleret, at du har en fornuftig hastighed for upload på din Internetforbindelse - gerne 512 kb eller derover. 

  Du skal udveksle filer med Nets direkte i Forsyning|FOF for at benytte "Medsend bilag". Hvis du stadig logger på ft.pbs.dk, skal du have ændret din aftale til "SFTP". 
   
 4. Bestil medie 621 ved Betalingsservice
  Hvis I udbetaler via Betalingsservice, er det vigtigt at bestille et medie 621 ved Betalingsservice. Filen medie 621 vil indeholde de forbrugere, som skal have en udbetaling, men ikke er tilmeldt Betalingsservice. I Forsyning|FOF kan man udskrive checks på baggrund af medie 621.

  Kunder på medie 621 skal ud over en check også have tilsendt samtlige bilag direkte fra jer, da PBS ikke har nogen form for kontakt til disse kunder og derfor ikke udsender bilag.
   
 5. Kvitteringer
  Når du har sendt filen til Nets, skal du kontrollere, at du får seks kvitteringsfiler retur. Følgende er et eksempel. Nummereringen vil differentiere.

  T.AB_BILAGPDF0001201301325045150000000443PROD.220120130556.txt
  T.AB_PBSXML000201301325045150000000443PROD.2101201311725.txt
  T0265401.BM5
  V0265401.BM5
  T0322401.BS1
  V0322401.BS1

  Du skal åbne alle seks kvitteringer og sikre dig, at indholdet er OK.
   
... og så kan du godt læne dig tilbage og slappe af. Nu printer og pakker Nets på livets lyst for dig.


FORSYNING | FOF
Hent produktblad

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//