Flyttere, e-Boks & Betalingsservice

Formålet med kurset er at give deltagerne et praktisk indblik i de muligheder der er i forhold til at benytte e-Boks og Betalingsservice, særligt i relation til håndtering af flytteafregningerne.

Målgruppen er medarbejdere i administrationen, der netop håndterer og administrerer forbrugerne samt registrerer og opkræver disse.

 

Kurset sætter blandt andet fokus på:

Hvad formidler man via e-Boks

Hvad formidler man via Betalingsservice

Fokus/dialog omkring opsætning ved e-Boks

Fokus/dialog omkring opsætning ved Betalingsservice
- herunder filtyper og tidsstyrede jobs for registrering

Håndtering af udflyttere og indflyttere i relation til e-Boks & Betalingsservice

Kort dialog omkring BS-kundeportal

Dialog omkring mulighederne med signering af dokumenter til e-Boks

Generel erfaringsudveksling


Der vil blive arbejdet med de forskellige problemstillinger/udfordringer, man kan møde i dagligdagen.

Tidspunkt: kl. 9.00 - 14.00

//