Andelshavere

Softværket er et andelsselskab ejet af 270 varmeværker og Dansk Fjernvarme.

Ifølge vedtægternes § 3 kan et fjernvarmeværk indstilles til bestyrelsen til optagelse som andelshaver, såfremt værket er medlem af Dansk Fjernvarme og har eller vil have omsætning med Softværket. Som andelshaver er der adgang til Softværkets generalforsamling, hvor bl.a. selskabets bestyrelse vælges. Uanset omsætning, kapitalindskud og antal andele har hver andelshaver én stemme i forbindelse med valg og øvrige afstemninger.

//