Generalforsamling

 

Selskabet skal i henhold til vedtægternes §6 afholde ordinær generalforsamling inden udgangen af oktober måned. Oftest afholdes generalforsamlingen i august.

Den ordinære generalforsamling indkaldes elektronisk eller per brev af bestyrelsen, tidligst seks uger og senest fire uger før generalforsamlingen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet inden for samme frist.

 

Næste ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 31. august 2022.

Ekstraordinær Generalforsamling 2021

 

DOWNLOAD
Referat Af Ekstraordinær Generalforsamling I DFF EDB 2021
DOWNLOAD
Ekstraordinær Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

 

DOWNLOAD
Referat Af Generalforsamling I DFF EDB 2021 Underskrevet
DOWNLOAD
Slides 2021