BBR

Vi er tilmeldt ordningen for OIS-distributører, hvilket betyder, at vi kan rekvirere data fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) i større mængder gennem den offentlige informationsserver. Den Offentlige Informationsserver (OIS) indeholder oplysninger om ejendomme.

Oplysningerne stammer fra en række landsdækkende registre, der ejes og vedligeholdes af kommuner, amter og stat. For yderligere oplysninger om OIS se www.ois.dk.

Disse data kan benyttes i forbrugersystemet via et særligt BBR-modul eller evt. videredistribueres i valgfrie formater til andre formål. 

BBR-data i forbrugersystemet

Tillægsmodulet for BBR-data giver mulighed for at sammenligne nuværende fastafgiftsgrundlag i form af husstørrelser med de offentlige BBR-data, hvilket kan være en stor hjælp i forbindelse med kontrol af kvaliteten af fx gamle opmålinger, eller i forbindelse med ønske om omlægning af afgifterne.

Modulet er samtidigt tidsbesparende i forbindelse med den årlige statistik til samarbejdsorganet (SAO-statistikken), da samtlige ejendomme, der er kendt af Forsyning|FOF, automatisk kan blive opdateret med korrekte BBR-anvendelseskoder. I forbindelse med egentlig energirådgivning, giver kendskab til BBR-oplysningerne mulighed for mere specifik rådgivning, da datamængden kan udpeges meget detaljeret.

BBR-data til andre formål

Vi kan tilbyde distribution af BBR-data til diverse formål, også ikke-fjernvarmerelaterede, i et aftalt format. Data til egentlige markedsføringsformål kan ikke formidles gennem os, ligesom der p.t. ikke kan tilbydes løsninger med online enkeltforespørgsler. Forespørg venligst ved konkrete opgaver. 

 
FORSYNING | FOF
Hent produktblad

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//