Finans- og forbrugerafregning

Kravene til afregningsystemer ændrer sig hele tiden. Vi har udviklet et administrativt system, som vi kalder Forsyning|FOF. Det kombinerer brugervenlighed, fleksibilitet og håndtering af store datamængder – alt sammen udviklet i tæt samarbejde med brugerne.

Funktioner

  • Forbruger- & målervedligeholdelse
  • Opkrævninger, betalinger, rykkerprocedurer, Betalingsservice og elektronisk fakturering
  • Afregning - acontorate, flyttere og opgørelser
  • Måleraflæsning - håndterer alle typer aflæsninger, eksempelvis aflæsningskort, tast selv via telefon, webaflæsning, håndterminaler og fjernaflæsning
  • Forbrugsstatistik - kontrol af forbrug, afkøling, timetæller m.v.
  • Kontrolsystem for målere
  • Indlæsning og håndtering af BBR-data
  • Integreret finanssystem - leveret med standardkontoplan, kreditor- og debitormodul
  • Samspil med vores øvrige produkter - webaflæsning, ledningsregistrering og fjernaflæsning

 

Afregning & formularer

Forsyning|FOF opfylder forventningerne til en fleksibel afregning af variable og faste bidrag samt mulighed for, at man selv kan opstille afregningens layout og design.

I systemet er der en række standardformularer til udskrivning af eksempelvis selvaflæsningskort, målerlister, styringstabeller, rykkerskrivelser m.v. - disse formularer kan tilpasses den enkelte kunde. Derudover har værket stor frihedsgrad til selv at designe formularer, således at værkets behov for udskrifter opfyldes.

Udskrifterne i Forsyning|FOF kan også eksporteres til viderebehandling i eksempelvis regneark. 

 

Integration & samspil

Ved at vælge Forsyning|FOF som en integreret løsning sikres det, at der altid er fuld sammenhæng i dataene. Det betyder, at man til enhver tid kan se, hvor en afregning er bogført, eller fra hvilken afregning en given finans eller acontopostering stammer.

Vi kan også lave dataudveksling med andre finanssystemer, som eksempelvis KMD. 

 

Fremtidssikret

Forsyning|FOF bliver løbende udviklet med de nyeste udviklingsværktøjer og i overensstemmelse med lovgivning og ønsker fra kunderne. Derudover samarbejder vi med Dansk Fjernvarme i forbindelse med vejledninger og cirkulærer. 

 

Forsyning|FOF på en hosted løsning

Ønsker du, at vi skal hoste dine data, så kan du læse mere om dette under hosting.

Godkendt af Erhvervsstyrelsen

Forsyning|FOF er godkendt som digitalt standard bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen.

For dig som bruger betyder det derfor, at du kan vide dig sikker på at overholde de nye krav til digitalisering i bogføringsloven, når du bruger vores finans- og forbrugersystem.

Du er med andre ord helt klar til at bogføre digitalt, når de nye regler træder i kraft den 1. juli 2024.

Forsyning|FOF er registreret under registreringsnummer fob166799

 
FORSYNING | FOF
Hent produktblad

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//