Håndtering af Persondataforordningen i Forsyning|FOF

Kurset er afledt af Persondataforordningens ikrafttrædelse den 25. maj 2018

På kurset vil vi anvise, hvordan vi håndterer en række konkrete problemstillinger ved Persondataforordningens ikrafttrædelse i Forsyning|FOF, ligesom der vil være plads til spørgsmål og meningsudveksling om håndteringen.

 

Der er fokus på følgende elementer i Forsyning|FOF:

  • Opsætning i forhold til den valgte privatlivspolitik
  • Oprydning og sletning af persondata
  • Håndtering af dokumenter der ønskes opbevaret - herunder samtykke
  • Ændringer til styringstabel, velkomstbreve m.v.
  • Skift af kodeord
  • Debat om håndtering af mails


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//