Økonomirapporten

Økonomirapporten

I denne video fortæller vi om

  • Udbyttet af økonomirapporten
  • Hvordan du bruger analyserapporten
  • Hvordan du bruger økonomirapporten
  • Hvordan du bruger årsestimatet til at afgøre årets forventede over-/underdækning
  • Holder et vågent øje med dine projekter
  • Ser mængder, fx tons flis, og udvikling i enhedspriser for fx el, flis, gas m.v.
  • Bruger kreditorrapporten til at undersøge på indkøb og bogførte indkøbsfakturaer

 

Konfigurér de finansielle rapporter

I denne video lærer du

  • Hvor opstillingen af de finansielle rapporter i Forsyning|BI oprinder fra
  • Hvordan du konfigurerer finansielle rapporter i Forsyning|FOF-i-skyen

 

 
FORSYNING | BI
Hent produktblad

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//