Forsyning|FOF og E|Forsyning

 

Brugergruppen for afregningssystemet Forsyning|FOF og forbruger-/teknikker app´en E|Forsyning, består af fem valgte repræsentanter blandt brugerne. Arbejdet i brugergruppen ledes af produktansvarlig Lars Lilleør.  

 

For indeværende periode er følgende valgt ind i brugergruppen:

 • Thomas Glibstrup
 • Økonomichef, Ringkøbing Fjernvarme
 • Næstformand
 • tg@rfv.dk
 • Brian Kølvig
 • Maskinmester, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
 • Gruppemedlem
 • brian.koelvig@rk.dk
 • Susann Athena Schmidt
 • Bogholder og regnskabsfører, Brørup Fjernvarme
 • Gruppemedlem
 • Kontor@varme6650.dk
//