Kreditorstyring med fakturaflow

Vi fokuserer på kreditormodulet og dets muligheder. Vi opretter og vedligeholder kreditorerne og kigger på bogføring af leverandørfakturaer.

Kursisten vil få indblik i det elektroniske fakturaflow (også med elektronisk høstning af leverandørfakturaer), samt fakturagodkendelse igennem Forsyning|FOF.

I naturlig forlængelse heraf vil kursisten blive vejledt i opsætning og brug af automatiske kreditorbetalinger via dannelse af udbetalingsfil, som kan uploades til online banksystem.

Anvendelsen af dimensionsregnskab bliver mere og mere relevant i dagligdagen. Derfor vil kursisten på modul 2 også introduceres til mulighederne her.

Kursisten vil ved kursusdagens ophør kende til kreditorsystemets muligheder og hvordan det fungerer i praksis.

Kursets overskrifter er:

  • Kreditoroprettelse og -vedligeholdelse
  • Kladdeopsætning (kreditorer)
  • Daglig kreditorbogføring
  • Fakturaflow med elektronisk fakturagodkendelse
  • Elektronisk modtagelse af leverandørfakturaer
  • Automatiske kreditorbetalinger
  • Dimensionsregnskab (introduktion)


Tidspunkt: kl. 9.00 - 15.00


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//