Forsyning|FOF for regnskabspersonalet

Tips til daglig bogholderistyring

På dette kursus får kursisten en gennemgang samt tips til brug af finansmodulet i Forsyning|FOF

Vi kigger på de overordnede muligheder, som eksisterer i modulet, samt gennemgår mange elementære funktioner i den daglige brug.

Således vil vi arbejde med vedligeholdelse af kontoplan, finanskladde og fri faktura, hvor man har mulighed for at fakturere forbrugerne for andet end det almindelige fjernvarmeforbrug, f.eks. tilslutningsbidrag.
Vi kigger også på tips & tricks, der gør den daglige bogføring mere effektiv.

Herudover introduceres kursisten for det elektroniske fakturaflow med fakturagodkendelse igennem Forsyning|FOF

I naturlig forlængelse heraf vil kursisten blive vejledt i opsætning og brug af automatiske kreditorbetalinger via dannelse af udbetalingsfil, som kan uploades til online banksystemer.

Anvendelsen af dimensionsregnskab bliver mere og mere relevant i dagligdagen. Derfor vil kursisten også introduceres til mulighederne her.

Kursisten vil gå hjem med overordnet kendskab til finansmodulet og dets muligheder.

Kursets overskrifter er:

  • Kontovedligeholdelse
  • Kladdeopsætning (finansposteringer)
  • Posteringstekster
  • Fri faktura
  • Fakturaflow med elektronisk fakturagodkendelse
  • Automatiske kreditorbetalinger
  • Dimensionsregnskab (introduktion)


Tidspunkt: kl. 9.00 - 15.00


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//