Få større indflydelse som andelshaver

Som andelshaver får du adgang til vores generalforsamling og dermed muligheden for at gøre din indflydelse gældende, eksempelvis ved at fremsætte forslag til generalforsamlingen, deltage i valg til bestyrelse mv.

Vi er sat i verden for at skabe og drive it-løsninger og services, der skaber værdi for vores andelshavere. Det er netop et unikt særkende ved os, at vi er etableret som et andelsselskab, hvor hver andelshaver har én stemme på generalforsamlingen. Altså et selskab med rod i den helt oprindelige andelstanke. Vi har p.t. 270 varmeværker samt Dansk Fjernvarme som andelshavere, men vores løsninger anvendes i flere end 360 værker.

Vores vedtægter og reglerne om formuebeskatning af andelsselskaber gør det muligt at sælge selskabets løsninger og services i et begrænset omfang og på markedsvilkår til ikke-andelshavere. For at bevare denne mulighed for at skabe indtægter til selskabet fra ikke-andelshavere er det dog vigtigt, at kunder - der i henhold til vedtægterne kan optages som andelshavere - også bliver optaget. Det drejer sig om varmeværker, der er medlem af Dansk Fjernvarme og samtidig kunder hos os.

Bestyrelsen fremsatte på årets generalforsamling forslag om, at andre forsyningsselskaber kunne blive optaget som andelshavere, men da der ikke var tilstrækkelig opbakning til forslaget, blev det ikke vedtaget. Derfor er det afgørende for selskabets fremtidige muligheder, at alle varmeværker køber et andelsbevis i Softværket.

Hvad indebærer det at blive andelshaver?

Som andelshaver får du adgang til vores generalforsamling og dermed muligheden for at gøre din indflydelse gældende, eksempelvis ved at fremsætte forslag til generalforsamlingen, deltage i valg til bestyrelse mv. 

Påtager man sig forpligtelser, eller bliver man skattepligtig som andelshaver?

Det korte svar er nej og nej. Som andelshaver betaler man kr. 1.000,00 for et andelsbevis, og det er reelt den eneste risiko, man løber. Andelshavere hæfter ikke for andelsselskabets eventuelle forpligtelser. Tilsvarende udloddes et eventuelt overskud heller ikke til andelshaverne (men opspares i virksomheden). Dermed påtager andelshavere sig ikke nogen skattepligt pga. selskabets aktiviteter.

Vi har bedt advokat Henrik Seligmann fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere udfærdige et notat om forpligtelser og skatteforhold som andelshaver i Softværket. Notatet kan læses her.

Ønsker du at styrke Softværket ved at blive andelshaver i selskabet, eller måske i første omgang høre mere om muligheden, så kontakt os endelig.

//