Hvad laver brugergrupperne?

 

For at sikre, at vores løsninger bedst muligt understøtter varme- og vandforsyningernes processer, har vi etableret brugergrupper inden for:

Brugergrupperne består af repræsentanter for brugerne, valgt af - og blandt - brugerne af de pågældende IT-løsninger. Man vælges ind i en brugergruppe for en 2-årig periode med mulighed for genvalg op til fire gange.

Brugergruppernes opgave er at rådgive os i forhold til den videre udvikling af vores løsninger, således, at vi sikrer, at løsningen udvikler sig i overensstemmelse med brugernes behov og ønsker. En vigtig opgave er derfor at bistå med prioritering af konkrete udviklingsønsker.

Brugergrupperne kan også fungere som sparringspartnere i forbindelse med større moduludviklingsopgaver eller andre større udviklingsprojekter: Og så tjener grupperne som talerør for brugerne i forhold til Softværket.

Brugergrupperne mødes efter behov og mødefrekvensen er derfor forskellig i grupperne. Brugergruppen for Forsyning|FOF og E|Forsyning mødes ca. 4-5 gange årligt, de øvrige grupper med mindre frekvens.

Du kan læse mere om arbejdet i brugergrupperne i forretningsorden for brugergrupper.

//