Daglig forbrugerstyring

Formålet med kurset er at give deltagerne et praktisk indblik i de opgaver, der er forbundet med håndtering af forsyningens forbrugere

Målgruppen er medarbejdere i administrationen, der håndterer og administrerer forbrugere og forbrugernes økonomi.

Kurset sætter blandt andet fokus på:

Acontovedligeholdelsens mange muligheder

Opkrævning af forbrugerne

Rykkerprocedure samt rentetilskrivning

Der vil blive arbejdet med forskellige problemstillinger - herunder indbetalinger, henstandsaftaler, effektive afregninger, depositum, pop-op beskeder med mere.

 

Tidspunkt: kl. 9.00 - 15.00


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//