Fjernvarmerapporten

Fjernvarmerapporten

I denne video fortæller vi om

  • Hvad Fjernvarmerapporten kan bruges til - og af hvem
  • Hvordan du får et overblik over det samlede salg/forbrug af energi hos fjernvarmeforbrugerne
  • Hvordan du finder installationer, hvis forbrug afviger meget
  • Hvordan du kan finde installationer, hvis returtemperatur er for høj
  • Hvordan du finder installationer, hvis returtemperatur er steget meget
  • Hvordan du finder installationer med lav fremløbstemperatur
  • Hvordan du finder de installationer, som leverer mest energi tilbage i returledningen
  • Finder installationer, der ikke er aflæst
  • Finder installationer, hvis forbrug er så højt, at det er røget i karantæne

 
FORSYNING | BI
Hent produktblad

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//