Vi har øget kapaciteten i din hosting-løsning

26. juni 2024

Vi har øget kapaciteten i din hosting-løsning

Efter en periode med nedsat ydelse i vores hosting har vi nu iværksat en række tiltag, som har forbedret driften. Dermed er ydelsen tilbage på et fornuftigt niveau.

Overgangen til Forsyning|FOF i skyen har krævet en del af vores servere.

Det har du muligvis bemærket, hvis du er er kunde i vores hosting-løsning. Der har igennem en periode nemlig været øget ventetid i forbindelse med nogle arbejdsgange, mens nogle programmer har været længere om at starte. Her har særligt Office-pakken været berørt.

Vi har selvfølgelig ikke været tilfredse med ikke at kunne levere den samme service, som vi plejer. Derfor har vi iværksat en række tiltag, som skulle forbedre driften i vores hosting.

Tiltagene kommer på baggrund af et intensivt forløb med måling, fejlsøgning og sparring med kunder – og vi er glade for, at ydelsen nu er tilbage på et fornuftigt niveau.

Helt konkret har vi implementeret en række tiltag, som alle har bidraget til en forbedret ydelse. Blandt tiltagene kan nævnes at Office-pakken er geninstalleret, mens vi har udskiftet serverne med mere CPU-intensive servere og tilføjet flere servere.

Samlet set betyder det, at vi har tilføjet betydelige systemressourcer.

Lokale indstillinger kan også have betydning

Gennem vores fejlfinding har vi konstateret, at lokale indstillinger og udfordringer hos den enkelte kunde også kan spille ind på oplevelsen i hostingen.

For eksempel har vi set, at uhensigtsmæssige indstillinger i forhold til strømstyring på netværksenheder kan medføre ustabil forbindelse og afbrydelse af forbindelsen til hostingen.

Det er vores vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for flere tiltag hvad angår ydelsen i din hosting-løsning. Oplever du dog alligevel svingende ydelse i hostingen, så hjælper vores teknisk support gerne med at gennemgå indstillingerne på din pc.

//