Fornyelse af Forsyning|FOF får topprioritet

14. juni 2022

Fornyelse af Forsyning|FOF får topprioritet

Vores projekt med at forny og bringe Forsyning|FOF op i skyen får nu højeste prioritet, og vi forventer at udskifte det eksisterende finanssystem til februar. Du kan derfor forvente lidt længere leveringstid på opgaver og support, men kan til gengæld se frem til et nyt og forbedret Forsyning|FOF.

 

Andelshaverne i Softværket gav på generalforsamlingen 2021 deres fulde opbakning til igangsætning af et stort udviklingsprojekt, der gradvis vil forny Forsyning|FOF og samtidig bringe løsningen i skyen. Udviklingsprojektet blev igangsat ultimo 2021 og forløber planmæssigt. Vi forventer derfor at være parate med en stor opdatering, hvor vi udskifter det eksisterende finanssystem med et nyt baseret på Microsoft Business Central, pr. 1. februar 2023.

Der vil være tale om en opdatering, som skal installeres individuelt i den enkelte forsyning, og dette vil naturligvis kun foregå efter forudgående aftale om tid og uddannelsesstøtte. Vi vender på et senere tidspunkt tilbage med information om, hvordan denne opdatering konkret kommer til at foregå.

 

Vigtigheden af at forny Forsyning|FOF i henhold til den overordnede projektplan kræver, at vi giver projektet absolut topprioritet. Dette indebærer blandt andet, at vi løbende skal kunne tiltrække og dedikere de nødvendige ressourcer til projektet.

Men ligesom mange andre virksomheder oplever vi også, at det er meget vanskeligt at rekruttere nye, kvalificerede medarbejdere. Også selvom vi benytter flere kanaler og har meget erfarne IT-headhuntere til at hjælpe os.

Vi har pt. tre ubesatte stillinger i både vores udviklingsafdeling og i vores konsulent- og supportafdeling. Vi mangler således seks medarbejdere i forhold til vores planer, og det kan ikke undgås at mærkes.

Strategisk har vi besluttet fortsat at prioritere fornyelse af Forsyning|FOF højest, og det kan i denne situation have nogle konsekvenser, som potentielt vil kunne berøre vores brugere. Disse (mulige) konsekvenser vil vi orientere om i det følgende.

 

Udvikling med fokus på fornyelse

Hver gang vi udvikler ny funktionalitet i Forsyning|FOF, skal vi udvikle den igen til den fornyede version, og dermed forlænger og fordyrer vi udviklingsprojektet. Derfor skal udvikling af nye funktioner i det eksisterende Forsyning|FOF også være funderet i meget tungtvejende argumenter. Også selvom det må gælde eventuelle kundefinansierede udviklingsønsker.

Vi har vendt dette dilemma med brugergruppen for Forsyning|FOF og E|Forsyning, og der er i gruppen forståelse for og opbakning til, at vi stopper med at udvikle nye moduler og forbedringer til det eksisterende Forsyning|FOF. Det er dog aftalt, at vi færdiggør udvikling af modulet ”Historik på budgetteret forbrug” inden udgangen af 2022.

 

Vi vil naturligvis fortsat levere eventuelle nødvendige fejlrettelser til den eksisterende løsning. Medmindre der er tale om særligt kritiske fejlrettelser, vil vi samle disse i færre og større opdateringer, forventeligt på månedsbasis. Samtidig vil vi tænke ønsker og forbedringer ind i forbindelse med fornyelse af den eksisterende løsning.

Denne prioritering af vores udviklingsressourcer skal sikre, at vi udviklingsmæssigt kan fokusere på udvikling af den aftalte fornyelse af Forsyning|FOF. For god ordens skyld skal det nævnes, at vi for det kommende år naturligvis fortsat har disponeret udviklingstid til vores andre løsninger, bl.a. Forsyning|WEB, som vi forventer at skulle opgradere senere på året.

 

Længere leveringstid på konsulentopgaver og support

I de kommende faser af udviklingsprojektet forventer vi i højere grad end hidtil at få behov for at inddrage vores konsulenter, bl.a. til at definere, teste og sikre funktionaliteten i den fornyede del af Forsyning|FOF. Samtidig er det helt afgørende for os, at overgangen til det fornyede Forsyning|FOF skal blive så let og ukompliceret for vores kunder som overhovedet muligt. Derfor har vi også brug for, at vores konsulent- og supportafdeling bidrager med udarbejdelse af manualer, hjælpevideoer, kurser og øvrige undervisningsmaterialer m.v.

Prioritering af disse opgaver vil betyde, at vi i nogle situationer ikke vil være i stand til at leve op til det serviceniveau, som vi normalt stræber efter. Konkret kan dette udmønte sig i, at vi ikke kan tilbyde værksadministration til nye kunder med kort varsel, at der må forventes længere leveringstid på løsning af konsulentopgaver, ligesom ventetiden i support i perioder vil blive længere end i dag.

 

Ingen skal være i tvivl om, at vi altid vil forsøge at levere den bedste service til vores kunder, og derfor vil vi også løbende foretage en stram prioritering af opgaver i henhold til vores ressourcer. Skulle der alligevel i fremtiden opstå unormal lang vente-/leveringstid på vores assistance, håber vi med ovenstående at have skabt klarhed over baggrunden for denne. Samtidig håber vi på jeres forståelse for vores prioritering.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Konsulent- og supportchef Peter A. Carstensen eller direktør Jan Elmstrøm Blaabjerg på tel. 7632 1250.