Valg til brugergruppen: Forsyning|FOF og E|Forsyning 2024

18. marts 2024

Valg til brugergruppe: Forsyning|FOF og E|Forsyning 2024

Den 3. april afholdes der valg til brugergruppen for Forsyning|FOF og E|Forsyning. Vi giver jer her et overblik over kandidaterne, og hvordan du som bruger af løsningerne, kan afgive din stemme.

 

Da der er fire kandidater som har meldt sig de to ledige poster i brugergrupperne, står det nu klart, at der skal afholdes valg for bruger til brugergruppen for Forsyning|FOF og E|Forsyning.

Som bruger af løsningen, har du nu derfor muligheden for at vælge, hvilke af de fire kandidater, der bliver en del af brugergruppen i de kommende to år.

Ved dette års brugergruppevalg stiller følgende kandidater op til brugergruppen for Forsyning|FOF og E|Forsyning:

  • Louise Nørgaard, Vestervig Fjernvarme
  • Tania Vingum, Greve Fjernvarme
  • Tina Jørgensen, Tårnby Fjernvarme
  • Susann Athena Schmidt, Brørup Fjernvarme

Du kan læse mere om kandidaterne i bunden af artiklen.

 

Hvornår og hvordan foregår valget?

Valget til brugergruppen afholdes online tirsdag d. 3. april 2024 kl. 09.00 – 09.30. Valget afholdes som et kort Teams-møde med følgende dagsorden:

  • Velkommen
  • Præsentation af kandidater
  • Gennemførelse af valghandling
  • Eventuelt

Alle brugere af Forsyning| FOF og E| Forsyning er velkomne til at deltage i valget, men hver virksomhed (abonnementskunde) kan kun afgive én stemme.

Hvis du ønsker at modtage en invitation med link til valget, bedes du sende en mail til Jan Elmstrøm Blaabjerg senest tirsdag d. 2. april kl. 12.00.

 

Om valget

For at kunne vælges til brugergruppen, skal man være bruger af den pågældende løsning og være ansat i en virksomhed med et aktivt abonnement på løsningen.

 

Man vælges for en 2-årig periode og kan genvælges indtil fire gange.

 

Hver kunde tildeles én stemme, og der kan ikke afgives stemme i henhold til en fuldmagt.

 

Selskabets direktør leder valghandlingen og træffer den endelige afgørelse vedrørende alle spørgsmål i forbindelse med valgets gennemførelse.

 

Du deltager i valget ved at anmode om et link per mail.

 

   

Kandidaterne

Louise Nørgaard

Bogholder, Vestervig Fjernvarme

Jeg er ansat som bogholder hos Vestervig Fjernvarme, hvor jeg til november kan fejre 10-års jubilæum.

I mit virke som bogholder arbejder jeg med alle funktioner, som Forsyning|FOF indeholder – alt lige fra målerskifte, opkrævninger og flyttere til kreditor, betalinger og finans i FOF i Skyen.

Siden 2023, har vi her hos Vestervig Fjernvarme også overtaget administrationen af Vestervig Vandværk, hvor jeg på samme måde står for alt det administrative gennem Forsyning| FOF og E|Forsyning. I foråret 2023 agerede jeg også som testpilot på Forsyning| FOF i skyen, hvor jeg var med til at forme den undervisning, som kunderne nu modtager, når de kommer over på Forsyning| FOF i Skyen.

Med andre ord kender jeg Forsyning| FOF og E| Forsyning ud og ind, og med stor erfaring i de gamle versioner af løsningen, har jeg et godt overblik over udviklingspotentialet, og hvor løsningen er på vej hen.

Vi står overfor at skulle have løsningen over på Skyen, og her ønsker jeg at bruge mine kompetencer og erfaring med både Forsyning| FOF og E| Forsyning til at komme med gode input, som kan være med til at gøre endnu bedre, både nu og på sigt.

 

 

Tania Vingum

Bogholder, Greve Fjernvarme

Jeg har været ansat som bogholder i Greve Fjernvarme i 11 år, hvor jeg dagligt har arbejdet med både Forsyning| FOF og E| Forsyning.

Her har det ikke kun finansen jeg bevæger mig i, men også alt omkring forbrugerne inkl. målerdata m.m.

Jeg har de sidste mange år løbende været med til at finde fejl i systemerne. Her har jeg altid været drevet af at finde en løsning uanset hvad, i samarbejde med Softværkets medarbejdere. Jeg ønsker at fremhæve mine kompetencer som bogholder, men samtidigt med det tvist, at jeg anvender flere hjørner af FOF, hvilket gør, at jeg har et bredt brugersyn på mange hjørner af Forsyning| FOFs indhold.

Med disse erfaringer vil jeg gerne fortsat være med til at påvirke videreudviklingen af Forsyning| FOF frem mod overgangen til FOF i Skyen- derfor stiller jeg op til brugergruppevalget.

Hvis jeg får lov til at fortsætte i brugergruppen, er det min vurdering, at jeg stadig vil kunne repræsentere en stor del af de faktiske brugere i Forsyning| FOF, og samtidig være med til at påvirke den videre udvikling af FOF i Skyen positivt, så vi får det bedst mulige program.

 

 

Tina Jørgensen

Administrationsmedarbejder, Tårnby Forsyning

Jeg har min daglige gang hos Tårnby Forsyning, hvor jeg har været ansat i 17 måneder i administrations- og økonomiafdelingen.

I forbindelse med, at Tårnby Forsyning er i gang med udrulning af fjernvarme, arbejder jeg med stort set hele processen, fra forbrugerens ansøgning til den månedlige opkrævning.

Før det, har jeg tidligere været ansat i spedition-, luftfart-, medicinal-, entertainment- og entreprenørbranchen – alle i administration eller økonomiafdelingen.

Jeg har flere gange været med til tests, opstart og konvertering af forskellige systemer, og ved derfor hvor stor betydning det har, at slutbrugerne er med i udviklings- og optimeringsprocessen. Jeg stiller store krav til systemer, såsom brugervenlighed - både fagligt (et system til alt) og ergonomisk (genvejstaster).

Jeg er en ”learning by doing” person, og jeg er ikke bange for at trykke på knapperne, hvilket er en stor force ifm. test og udvikling af systemer.

Da jeg arbejder med FOF i det daglige, og Tårnby Forsyning Varme samtidig står overfor en væsentlig udbygning af dets varmeforsyningsområde, samt en konsolidering af andre systemer ind i FOF, kan jeg se en meget spændende opgave i at deltage i brugergruppen, ligesom jeg forventer, at mine erfaringer med andre systemer vil kunne bidrage til brugergruppens arbejde.

 

 

Susann Athena Schmidt

Administrationsmedarbejder, Brørup Fjernvarme

Jeg har været ansat som kontormedarbejder hos Brørup Fjernvarme i 13 år.

Ud over fjernvarmeværket, der har ca. 1.400 forbruger og er under udvidelse, administrerer vi to vandværker med hhv. 2.450 og 75 forbrugere samt en antenneforening.

Jeg har deltaget i brugergruppen for Forsyning| FOF i to år. Derudover sidder jeg i administrationsgruppen hos Dansk Fjernvarme og deltager i en lokal ERFA-gruppe.

Udover driftslederen, er jeg den eneste administrative medarbejder på værket, og jeg arbejder således med alt fra de daglige opgaver med debitorer og kreditorer, til regnskab, indberetninger, afstemninger, aflæsninger mm. Min ansættelse spænder bredt, og jeg har derfor fingrene nede i stort set alle dele af Forsyning| FOF.

I min fritid fører jeg ligeledes regnskab for flere foreninger, hvor jeg også bruger forskellige andre programmer til medlems- / forbrugerstyring og regnskab.

Med den baggrund mener jeg derfor, at jeg kan bidrage med viden og erfaring med den praktiske del af Forsyning| FOF. Hvordan systemet reelt virker for os medarbejdere ude på værket, hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder, der kan være, samt hvilke dele, der er fuldstændig uundværlige. Ligeledes har jeg nogle erfaringer fra andre systemer, der kan være relevante ifm. udviklingen af FOF i skyen.